Законодавчі акти

 1. Закон України "Про страховий фонд документації України" із змінами, внесеними згідно із Законами:
  • №2310-IV (2310-15) від 11.01.2005, ВВР, 2005, №9, ст.175;
  • №4731-VI (4731-17) від 17.05.2012; №5461-VI (5461-17) від 16.10.2012;
 2. Кодекс цивільного захисту України


Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1288 "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів" із змінами, внесеними згідно з Постановами:
 2. "Перелік груп об'єктів підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, за категорією небезпеки", Додаток 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 №1788;
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 №808 "Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку";
 4. "Об’єкти, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій", п.1 Додатку до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №6;


Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

 1. Наказ МНС від 18.12.2000 №338 (зареєстровано в Мін’юсті 24.01.2001 за №62/5253) "Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів" із змінами, внесеними наказом МНС №140 (z0970-05) від 16.08.2005 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 01.09.2005 за №970/11250);
 2. Наказ МНС від 06.11.2003 №425 (зареєстровано в Мін’юсті 26.12.2003 за №1238/8559) "Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів";
 3. "Перелік основних джерел небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об’єктам", Додаток 2 до наказу МНС від 23.02.2006 №98 (зареєстровано в Мін’юсті 20.03.06 за №286/12160);
 4. Наказ МНС від 23.02.2006 №98 (зареєстровано в Мін’юсті 20.03.06 за №286/12160) "Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів";
 5. Наказ МНС від 12.11.2010 №1016 (зареєстровано в Мін’юсті 09.12.2010 за №1235/18530) "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів";


Національні стандарти України комплексу "Безпека у надзвичайних ситуаціях"

 1. ДСТУ 7134:2009 Безпека у НС. Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Основні положення;
 2. ДСТУ 7135:2009 Безпека у НС. Паспорт потенційно небезпечного об’єкта. Загальні вимоги;
 3. ДСТУ 7136:2009 Безпека у НС. Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. Порядок проведення.