Департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України і Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії пропонують такі послуги:

 • Консультування, допомога у розробці, розробка матеріалів ідентифікації об’єкта господарської діяльності з обґрунтуванням висновку щодо віднесення або не віднесення до потенційно небезпечних об’єктів (далі – ПНО);
 • Консультування, допомога з питань підготовки необхідних даних для заповнення паспорта ПНО щодо внесення об’єкта до Державного реєстру ПНО, отримання Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі ПНО;
 • Розробка картографічних матеріалів з відображенням параметрів наявних потенційних небезпек, які можуть вплинути на об’єкт господарювання або конкретну територію, з використанням паперових або електронних носіїв інформації;
 • Розрахунки ризику виникнення небезпечних подій від ПНО, існуючих джерел небезпеки, в результаті впливу яких може бути заподіяно прямий, а також непрямий збиток суб’єкту господарської діяльності;
 • Обґрунтування взаємозв’язків об’єкта господарювання з іншими елементами інфраструктури щодо впливу потенційних небезпек;
 • Абонентське обслуговування суб’єктів господарювання, яке містить:
  • оперативні консультації (як усні, так і письмові) з питань правових, економічних, соціальних та організаційних основ діяльності, пов’язаної з ПНО;
  • своєчасне повідомлення про зміни у законодавстві та нормативно-правових актах, які прямо або побічно стосуються діяльності клієнта;
  • консультації по необхідним в разі зміни законодавства діям;
  • реєстрація, актуалізація даних, вилучення ПНО із Державного реєстру ПНО;