Увага, відповідальні особи ПНО! На цей час ведення паспорта ПНО рекомендовано здійснювати за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Форми паспортів потенційно небезпечних об’єктів (далі - ПНО)

Форма заяви на реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів (далі - Реєстр ПНО) 

Зразки заповнення форм паспортів ПНО

Для отримання оновленого Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Реєстрі ПНО у зв’язку зі зміною назви акціонерного товариства відповідно до статті 5 Закону України "Про акціонерні товариства" достатньо надіслати на адресу Департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву (61157 м.Харків, вул. Москалівська, 139) або на адресу Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії (61157 м.Харків, вул.Москалівська, 139) лише повідомлення про зміни у паспорті ПНО. Форма повідомлення наведена у додатку 3 до Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів, затверджене наказом МНС України 18.12.2000 № 338 (у редакції наказу МНС України від 16.08.2005 № 140, який зареєстровано у Мін’юсті України 01.09.2005 р. за № 970/11250).