Нормативно-правова база ведення

Законодавчі акти
1. Закон України “Про страховий фонд документації України
(Із змінами, внесеними згідно із Законами: № 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005, ВВР, 2005, № 9, ст.175;
№ 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012; № 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 );

2. Кодекс цивільного захисту України

Нормативно-правові акти
Акти Кабінету Міністрів України
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1288 "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об`єктів
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004; № 252 ( 252-2013-п ) від 10.04.2013);

Акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
1. Наказ МНС від 18.12.2000 №338 (зареєстровано в Мін’юсті 24.01.2001 за №62/5253) "Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об`єктів"
(Із змінами, внесеними, внесеними наказом МНС N 140 ( z0970-05 ) від 16.08.2005 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 01.09.2005 за №970/11250);
2. Наказ МНС від 06.11.2003 №425 (зареєстровано в Мін’юсті 26.12.2003 за № 1238/8559) "Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів”;
3. Наказ МНС від 23.02.2006 №98 (зареєстровано в Мін’юсті 20.03.06 за №286/12160) "Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів”;
4. Наказ МНС від 12.11.2010 №1016 (зареєстровано в Мін’юсті 09.12.2010 за №1235/18530) "Про затвердження Стандарту надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів”;

Національні стандарти України комплексу “Безпека у надзвичайних ситуаціях”
1. ДСТУ 7134:2009 Безпека у НС. Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Основні положення;
2. ДСТУ 7135:2009 Безпека у НС. Паспорт потенційно небезпечного об’єкта. Загальні вимоги;
3. ДСТУ 7136:2009 Безпека у НС. Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. Порядок проведення.

Інформацію оновлено 11.12.2015