Державний реєстр потенційно небезпечних об`єктів

Державний реєстр потенційно небезпечних об`єктів є автоматизованою інформаційно-довідковою системою обліку та обробки інформації щодо потенційно небезпечних об`єктів. Державний реєстр потенційно небезпечних об`єктів створюється з метою державного обліку потенційно небезпечних об`єктів (далі - ПНО) та інформаційного забезпечення процесів підготовки управлінських рішень і виконання зобов`язань України згідно з міжнародними договорами щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі транскордонного характеру, пов`язаних з функціонуванням небезпечних об`єктів.
На цей час Державний реєстр ПНО містить докладні відомості про понад 25 тис. об`єктів, до числа яких входять промислові підприємства, шахти, кар`єри, магістральні газо-, нафто- і продуктопроводи, гідротехнічні споруди, вузлові залізничні станції, мости, тунелі, накопичувачі та полігони промислових відходів, місця збереження небезпечних речовин і ін. База даних реєстру постійно поповнюється та оновлюється. Програмне забезпечення Державного реєстру ПНО дозволяє здійснювати автоматичний пошук і добір інформації за більше ніж 40 параметрами,які включають назву об`єкта, територіальне розташування, категорію об`єкта, вид діяльності, техніко-економічні характеристики, вид і категорію небезпеки, назви і кількості небезпечних речовин та матеріалів і ін., а також по комбінаціях або окремих частинах цих параметрів.
У рамках ведення Державного реєстру ПНО проводиться актуалізація бази даних Реєстру ПНО та вдосконалюється програмне забезпечення для ведення та користування Реєстром.
Актуалізація бази даних Реєстру передбачає аналіз внесеної до неї інформації стосовно ПНО, визначення відповідності перелікам ПНО, внесення нових даних про ПНО і оновлення існуючих на підставі змін паспортних даних ПНО, а також вилучення (блокування) інформації у базі даних Реєстру про об`єкти, які офіційно визнані як такі, що не є ПНО або ліквідовані. Для актуалізації БД Реєстру використовуються дані паспортів ПНО, що надходять від усіх підприємств, установ та організацій, які мають у своєму підпорядкуванні ПНО.
Усім об`єктам, інформація про які внесена до БД Реєстру, надаються реєстраційні номери та видаються Свідоцтва про реєстрацію ПНО.
Розвиток Державного реєстру ПНО та його ефективного використання забезпечує інформаційна підсистема моніторингу стану ПНО, яка ґрунтується на принципах максимального використання існуючих організаційних структур суб`єктів моніторингу ПНО та єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру і сумісності технічного, інформаційного і програмного забезпечення суб`єктів моніторингу, що використовуються ними для виконання завдань моніторингу ПНО.


 
 

 

  

 
Інформацію оновлено 11.12.2015